„ŻEGLARZ JACHTOWY” Polskiego Związku Żeglarskiego

Wymagania:

 • ukończenie 14 lat,
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Terminy:

1. Weekendowy wiosenny: 25.04 – 10.06.2018, Egzamin 16.06.2018 /ISSA,PZŻ/

 • terminy zajęć praktycznych: 12-13,19-20,26-27,31 maj, 1-3,9-10 czerwiec

2. Intensywny na J.Solińskim: 20-27 maj /ISSA/ , 10-16 czerwiec /ISSA,PZŻ/, … wrzesień

3. Wakacyjny „Babskie żagle”: 05-13 lipiec 2018 – Kurs stacjonarny dla kobiet na Jeziorze Solińskim zakończony egzaminem na Patent żeglarski PZŻ lub/i ISSA

4. Wakacyjny  nad Morzem Bałtyckim:

 • 23 – 30 czerwiec 2018

 • 14 – 21 lipiec 2018

Miejsce: Jezioro Solińskie, Gdynia-Zatoka Pucka

Koszt kursów:

 • weekendowy J.Solińskie – 600 zł. 

 • intensywny tygodniowy na J.Solińskim – 750 zł. 

 • wakacyjny na J.Solińskim – 950 zł.

 • wakacyjny w Gdyni i Zatoce Puckiej – 1400 zł.

Kurs teoretyczny e-learningowy zawierający: e-prezentacje z poszczególnych przedmiotów z bazami pytań (np. ratownictwo, przepisy, budowę jachtu, teorię żeglowania, locję, meteorologię), e-sprawdziany (aplikacje losujące zestawy pytań z poszczególnych przedmiotów), teorię manewrowania jachtem żaglowym (animacje manewrów), e-egzamin (aplikację losującą zestawy egzaminacyjne z całej bazy pytań).
Program e-kursu tworzą teksty, ilustracje, fazogramy i animacje, które przygotowują do udzielania odpowiedzi na pytania testowe zamieszczone w bazie pytań oraz do zaliczenia sprawdzianów przedmiotowych i egzaminu końcowego.

Kurs praktyczny: manewrowanie jachtem na silniku i żaglach odbywa się na jachtach kabinowych, które najczęściej są oferowane przez firmy czarterujące jachty.

Każdy kursant otrzymuje:
· Maksimum wiedzy teoretycznej i praktycznej
· Materiały szkoleniowe oraz  zestaw pytań egzaminacyjnych /książka,karty, płyta CD …/
· Możliwość wypożyczenia żaglówki na której się szkolił do pływania rodzinnego.

W ramach zajęć praktycznych kursanci:
– Zapoznają się z budową nowoczesnych jachtów kabinowych
– Spędzą odpowiednią ilość godzin na wodzie ucząc się prowadzenia i manewrowania jachtem kabinowym na żaglach i silniku, aż do zdobycia umiejętności samodzielnego żeglowania
– Poznają zasadę działania jachtowych silników spalinowych i elektrycznych

Cena nie zawiera:
Opłaty egzaminacyjnej PZŻ, dojazdu uczestników na Solinę
Opłata egzaminacyjna PZŻ ( płatna do PZŻ W-wa ) – 250 zł. i 50 zł. za wydanie patentu po zdanym egzaminie.
Uczniowie i studenci do 26 roku płacą 125 zł. i 25 zł. za wydanie patentu. 


„INLAND SKIPPER”

Międzynarodowej Federacji Szkół Żeglarskich ISSA

Wymagania:

 • ukończone 16 lat,
 • pozytywna ocena instruktora ISSA z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych.

Terminy:

 • 20.05 – 27.05.2018
 • 10.06 – 17.06.2018
 • 07.07 – 13.07.2018

Miejsce: Jezioro Solińskie

Koszt: 750 zł.