„ŻEGLARZ JACHTOWY” Polskiego Związku Żeglarskiego

Wymagania:

 • ukończenie 14 lat,
 • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

Terminy:

 • 25.04 – 16.06.2018 – weekendowy
 • 05.09-06.10.2018 – weekendowy

Miejsce: Jezioro Solińskie

Koszt: 750 zł.

Kurs e-learningowy zawierający: e-prezentacje z poszczególnych przedmiotów z bazami pytań (np. ratownictwo, przepisy, budowę jachtu, teorię żeglowania, locję, meteorologię), e-sprawdziany (aplikacje losujące zestawy pytań z poszczególnych przedmiotów), teorię manewrowania jachtem żaglowym (animacje manewrów), e-egzamin (aplikację losującą zestawy egzaminacyjne z całej bazy pytań).
Program e-kursu tworzą teksty, ilustracje, fazogramy i animacje, które przygotowują do udzielania odpowiedzi na pytania testowe zamieszczone w bazie pytań oraz do zaliczenia sprawdzianów przedmiotowych i egzaminu końcowego.

Kurs praktyczny: manewrowanie jachtem na silniku i żaglach odbywa się na jachtach kabinowych, które najczęściej są oferowane przez firmy czarterujące jachty.

Każdy kursant otrzymuje:
· Maksimum wiedzy teoretycznej i praktycznej
· Materiały szkoleniowe oraz  zestaw pytań egzaminacyjnych /książka,karty, płyta CD …/
· Możliwość wypożyczenia żaglówki na której się szkolił do pływania rodzinnego.

W ramach zajęć praktycznych kursanci:
– Zapoznają się z budową nowoczesnych jachtów kabinowych
– Spędzą odpowiednią ilość godzin na wodzie ucząc się prowadzenia i manewrowania jachtem kabinowym na żaglach i silniku, aż do zdobycia umiejętności samodzielnego żeglowania
– Poznają zasadę działania jachtowych silników spalinowych i elektrycznych

Cena nie zawiera:
Opłaty egzaminacyjnej PZŻ, dojazdu uczestników na Solinę
Opłata egzaminacyjna PZŻ ( płatna do PZŻ W-wa ) – 250 zł. i 50 zł. za wydanie patentu po zdanym egzaminie.
Uczniowie i studenci do 26 roku płacą 125 zł. i 25 zł. za wydanie patentu. 


„INLAND SKIPPER”

Międzynarodowej Federacji Szkół Żeglarskich ISSA

Wymagania:

 • ukończone 16 lat,
 • pozytywna ocena instruktora ISSA z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

 • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych,
 • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych.

Terminy:

 • 14.05 – 20.05.2018
 • 11.06 – 17.06.2018
 • 09.07 – 15.07.2018

Miejsce: Jezioro Solińskie

Koszt: 700 zł. (180 Euro)