„ŻEGLARZ JACHTOWY” Polskiego Związku Żeglarskiego

Wymagania:

  • ukończenie 14 lat,
  • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

  • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych,
  • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach

Kurs teoretyczny e-learningowy zawierający: e-prezentacje z poszczególnych przedmiotów z bazami pytań (np. ratownictwo, przepisy, budowę jachtu, teorię żeglowania, locję, meteorologię), e-sprawdziany (aplikacje losujące zestawy pytań z poszczególnych przedmiotów), teorię manewrowania jachtem żaglowym (animacje manewrów), e-egzamin (aplikację losującą zestawy egzaminacyjne z całej bazy pytań).
Program e-kursu tworzą teksty, ilustracje, fazogramy i animacje, które przygotowują do udzielania odpowiedzi na pytania testowe zamieszczone w bazie pytań oraz do zaliczenia sprawdzianów przedmiotowych i egzaminu końcowego.

Kurs praktyczny: manewrowanie jachtem na silniku i żaglach odbywa się na jachtach kabinowych, które najczęściej są oferowane przez firmy czarterujące jachty.

Każdy uczestnik otrzymuje:
· Maksimum wiedzy teoretycznej i praktycznej
· Materiały szkoleniowe oraz  zestaw pytań egzaminacyjnych /książka,karty, płyta CD …/
· Możliwość wypożyczenia żaglówki na której się szkolił do pływania rodzinnego.

W ramach zajęć praktycznych uczestnicy:
– Zapoznają się z budową nowoczesnych jachtów kabinowych
– Spędzą odpowiednią ilość godzin na wodzie ucząc się prowadzenia i manewrowania jachtem kabinowym na żaglach i silniku, aż do zdobycia umiejętności samodzielnego żeglowania
– Poznają zasadę działania jachtowych silników spalinowych i elektrycznych

 


„INLAND SKIPPER”

Międzynarodowej Federacji Szkół Żeglarskich ISSA

Wymagania:

  • ukończone 16 lat,
  • pozytywna ocena instruktora ISSA z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

  • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) po wodach śródlądowych,
  • prowadzenie jachtów żaglowych (które mogą być wyposażone w pomocniczy napęd mechaniczny) o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych.