POWER YACHT SKIPPER

Wymagania:

  • ukończenie 14 lat,
  • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

  • prowadzenie jachtów motorowych, skuterów wodnych po wodach śródlądowych,
  • prowadzenie jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

 

Kurs e-learningowy zawierający: e-prezentacje z poszczególnych przedmiotów z bazami pytań (np. ratownictwo, przepisy, budowę jachtu, teorię żeglowania, locję, meteorologię), e-sprawdziany (aplikacje losujące zestawy pytań z poszczególnych przedmiotów), teorię manewrowania jachtem żaglowym (animacje manewrów), e-egzamin (aplikację losującą zestawy egzaminacyjne z całej bazy pytań).
Program e-kursu tworzą teksty, ilustracje, fazogramy i animacje, które przygotowują do udzielania odpowiedzi na pytania testowe zamieszczone w bazie pytań oraz do zaliczenia sprawdzianów przedmiotowych i egzaminu końcowego.

Kurs praktyczny: manewrowanie pontonem hybrydowym typu RIB

Każdy uczestnik otrzymuje:
· Maksimum wiedzy teoretycznej i praktycznej
· Materiały szkoleniowe oraz  zestaw pytań egzaminacyjnych /książka,karty, płyta CD …/