Szkółka żeglarska dla najmłodszych

Szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży na łódkach szkoleniowych typu Optimist. Dzieci podczas zajęć zdobywają umiejętności samodzielnego żeglowania.

Żeglarstwo jest bardzo rozwijającym i przyjemnym sposobem na spędzenie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Ten piękny sport, poprzez obcowanie z przyrodą, w naturalny sposób uczy współdziałania w grupie i budowania wiary we własne siły.

Celem zajęć jest zaszczepianie wśród dzieci i młodzieży pasji do żeglarstwa oraz kształtowanie pozytywnych postaw młodego człowieka.

Poprzez zabawę uczymy się się żeglarstwa, a także podstawowych zasad bezpieczeństwa na wodzie.

Wszystkie zajęcie są nieodpłatne i ogólnodostępne prowadzone przez społecznych instruktorów stowarzyszenia.