„JACHTOWY STERNIK MORSKI”

+

SILNIK NA JACHCIE  i  NAWIGACJA ELEKTRONICZNA 

Wymagania:

  • ukończenie 18. roku życia,
  • odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi,
  • zdanie egzaminu z wymaganej wiedzy i umiejętności.

Uprawnienia:

  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym po wodach śródlądowych,
  • prowadzenie jachtów żaglowych bez lub z pomocniczym napędem mechanicznym o długości kadłuba do 18 m. po wodach morskich.

 


INSHORE SKIPPER

Międzynarodowej Federacji Szkół Żeglarskich ISSA

Wymagania:

  • ukończone 18 lat,
  • uprawnienia SRC – VHF
  • kurs pierwszej pomocy,
  • pozytywna ocena instruktora ISSA.